end-to-end-assessment-supporting-the-student-education-journey

بعد از آزمون ارزیابی را شروع کنید

بعد از آزمون ارزیابی را شروع کنید

بعد از آزمون ارزیابی را شروع کنید

ارزیابی و تحلیل آزمون

گام اول : به سراغ اشتباه هایتان بروید.

بعد از آزمون ارزیابی را شروع کنید

پس از برگزاری آزمون دو سه ساعت زمان دارید تا کارنامه ی اصلی خود را دریافت کنید . اما کارنامه چند از 10 را زودتر دریافت می کنید و پاسخ نامه ی آزمون را می توانید از سایت کانون دانلود کنید . پس می توانید به سراغ اشتباه هایتان بروید . اشتباه های شما یادگیری ناقص شماست . شما می توانید یادگیری های ناقص خود را به یادگیری کامل تبدیل کنید .می توانید فیلم حل تشریحی سوال ها را روی سایت کانون ببینید . می توانید پاسخ نامه ی تشریحی را مطالعه کنید و می توانید به سراغ کتاب درسی و جزوه هایتان بروید و با دوستان خود گفت وگو کنید و آن چه را که ناقص یاد گرفته اید به یادگیری کامل تبدیل کنید .جالب است بدانید در میان هفت کارنامه ای که در جعبه ابزار کارنامه قرار دارند ، کارنامه ی اشتباهات پر طرفدارترین کارنامه است و در روز آزمون پس از کارنامه ی اصلی بیشترین بازدید مربوط به کارنامه ی اشتباهات است .

اشتباه یعنی یادگیری ناقص، پدر و مادرها در کودکی از اشتباه فرزندشان در راه رفتن خوشحال می شدند ولی همین اولیا در نوجوانی فرزندانشان از اشتباه آن ها شاد نمی شوند. برای هر یادگیری ای یک دوره انتقالی داریم که در آن باید زمین بخوریم باید اشتباه کنیم تا یاد بگیریم. اشتباه بهترین معلم شماست. خواهشی که از پدر و مادرها دارم این است که وانمود نکنید شما اشتباه ندارید اگر اشتباه ها را به دانش آموزان بگویید متوجه می شوند که روال عادی زندگی همراه با اشتباه کردن است.

قدر اشتباه را بدانید. اشتباه علامتی است که به شما نشان می دهد که شما در کجا مشکل دارید. اشتباه های ما اولین و بهترین معلم ما در خودآموزی هستند. اشتباه بخش ضروری از فرآیند یادگیری است. هم چنین روی مواردی که اشتباه کرده اید کاملا متمرکز می شوید و کنجکاو می شوید و سبب می شود بهترین یادگیری را داشته باشید.


حتما بخوانید: جلسه مهندس کاکاوند با مشاوران برتر


گام دوم : کارنامه ی اصلی را دریافت می کنید.

بعد از آزمون ارزیابی را شروع کنید

دو سه ساعت پس از آزمون ارزیابی کارنامه ی اصلی را دریافت می کنید . بهترین نمره هایتان مربوط به کدام درس ها هستند ؟ آیا برای این درس ها بیشتر وقت گذاشته اید و علت موفقیت شما ، این است که برای این درس ها بیشتر زحمت کشیده اید ؟ آیا پایه ی درسی تان در آن درس ها قوی تر است ؟ آیا سر کلاس تمرکز داشته اید و تمرین های بیشتری حل کرده اید ؟ آیا منبع مطالعاتی تان خیلی خوب است ؟

با چه روش یا چه روش هایی آن درس ها را مطالعه کرده اید ؟ آیا اخیرا روش خود را تغییر داده اید و روش جدید به شما کمک کرده است که نتیجه ی بهتری بگیرید ؟ روش هایی را که سبب موفقیت شما شده اند در جایی بنویسید نوشتن روش ها ، ذهن شما را متمرکز می کند و برای موفقیت های بعدی به شما کمک می کند . می توانید روش های موفق خودتان را برای درس های دیگر هم به کار ببرید .

گام سوم : در کدام درس های زحمت کشیده اید اما از نمره تان راضی نیستید .

بعد از آزمون ارزیابی را شروع کنید

تلاش کرده اید و زیاد درس خوانده اید اما نتیجه تان از زمانی که صرف مطالعه آن درس کرده اید کم تر شده است . در این گونه موارد باید به سراغ منابع و روش هایتان بروید . آیا منابع را خوب انتخاب کرده اید آیا با روش های خوبی درس خوانده اید ؟ آیا به اندازه ی کافی تمرین کرده اید و امتحان داده اید ؟ آیا تمرین های زیاد و غیر استاندارد حل کرده اید ؟ آیا به کتاب درسی و جزوه کم توجهی کرده اید ؟ آیا در خواندن درسنامه ها افراط کرده اید و حل تست و تمرین تان کم بوده است ؟

آیا به مطالب حفظی بیشتر توجه کرده اید و مفاهیم را خوب یاد نگرفته اید؟ آیا فقط روی مفهوم ها تمرکز کرده اید و مساله حل نکرده اید و موضوعات حفظی را یادنگرفته اید ؟ در صورتی که زیاد درس خوانده اید اما نتیجه تان خوب نیست باید به سراغ روش ها بروید . به سایت کانون مراجعه کنید کلکسیون روش برتر ها را مطالعه کنید . فیلم های برترها را در مورد روش های درس خواندنشان ببینید .

از دوستان و معلمان و اولیا و پشتیبان خود کمک بخواهید . نظر آن ها را بشنوید اگر روش هایی که پیشنهاد می کنند به نظرتان مفید است آن روش ها را چند بار تمرین کنید و اگر موثر بود ، ادامه دهید .

گام چهارم : به سراغ سوال هایی بروید که ساده هستند اما شما پاسخ نداده اید

بعد از آزمون ارزیابی را شروع کنید

پس از آن که پاسخ برگ همه ی دانش آموزان قرائت شد. معلوم می شود کدام سوال ها ساده بوده اند و تعداد زیادی از دانش آموزان به آن سوال ها پاسخ صحیح داده اند. وقتی کارنامه ی اصلی آماده می شود . سوال های ساده و دشوار هم مشخص می شوند .

به سراغ سوال های ساده بروید و ببینید کدام سوال های ساده را پاسخ نداده اید و سفید گذاشته اید . این سوال ها منبع مناسبی برای یادگیری شما هستند . در گام چهارم ممکن است شما به سراغ سوال های دشوار هم بروید و بخواهید سوال هایی که برای دیگران دشوار بوده ولی شما پاسخ داده اید بررسی کنید .

شاید هم بخواهید در بعضی درس ها همه ی سوال ها را یک به بک بررسی کنید . با توجه به این که تعداد دانش آموزانی که پس از آزمون همه ی سوال ها را بررسی می کنند خیلی کم است ، در بررسی آزمون ، دو نوع سوال را به شما پیشنهاد کردیم :

سوال هایی که اشتباه پاسخ داده اید که در گام اول بررسی می کنید و سوال های ساده که اصلا پاسخ نداده اید و سفید گذاشته اید . این دو کار را برای همه ی دانش آموزان پیشنهاد می کنیم . بررسی همه ی سوال ها را می توانید در ایستگاه های جبرانی انجام دهید .

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *