بهترین روش خلاصه نویسی

بهترین روش خلاصه نویسی

 

خلاصه ‌نويسي، شامل فنون مختلف يادداشت‌برداري، حاشيه نويسي، خط کشي زير جملات، دسته‌ بندي و علامت‌گذاري مي‌شود که بسته به شرايط و نوع مطالعه، مي‌تواند مختلف بوده و حتي براي يک درس، موارد متعددي را شامل شود.بهترین روش خلاصه نویسی

1- علامت گذاری

بهترين فن مطالعه، درگير شدن با مطلب يا به اصطلاح، مطالعه فعال است. علامت‌گذاري، سريع‌ترين روش براي مطالعه فعال است و البته نکات مهم را نيز مشخص مي‌کند.مثلاً، زماني که مطلبي را مطالعه مي‌کنيد، جايي که برايتان سؤال باقي مي‌‌ماند و مطلب را به طور کامل متوجه نمي‌‌شويد، از علامت سؤال (؟) استفاده کنيد و کنار آن مطلب علامت بزنيد.

2- خط کشيدن زير مطالب مهم

يکي از شيوه‌هايي که در خلاصه‌نويسي به کار مي‌رود، خط کشيدن زير مطالب مهم است. معمولاً اين روش در ميان بيشتر دانش‌آموزان و داوطلبان از محبوبيت برخوردار است؛ زيرا هم راحت‌تر از يادداشت‌برداري است و هم داوطلب احساس مي‌کند که مطالب مهم را بدون کمترين تغييري خلاصه کرده است. 

3- حاشيه نويسی

 حاشيه نويسي با هدف انتقال مجموعه‌اي از مطالب مهم و خلاصه شده از متني است که شما مطالعه کرده‌ايد. در حاشيه نويسي مي توانيد کليدي‌ترين جمله هر پاراگراف را استخراج و به زبان خودتان در حاشيه کتاب يا جزوه يادداشت کنيد.

4- دسته بندی

يکي ديگر از روش‌هاي مهم خلاصه‌ نويسي، دسته‌بندي است. روش انجام کار نيز به اين صورت است که بايد مطالب مختلفي را که مي‌توان در يک دسته قرار داد، يک جا نوشت و آنها را دسته‌ بندي کرد؛ به عنوان مثال، مي‌شود شاعران را بر حسب قرن، يا احاديث را بر اساس اشخاص، دسته‌ بندي نمود.

ممکن است که در ابتدا، شما در انجام هر يک از اين روش‌هاي خلاصه نويسي، با مشکل مواجه شويد، اما اگر بخواهيد و اراده کنيد که مطالعه خوبي براي کنکور داشته باشيد، حتماً مي‌توانيد بتدريج، مطالب را به بهترين شکل ممکن خلاصه برداري کنيد. 

 

خلاصه ‌نويسي، شامل فنون مختلف يادداشت‌برداري، حاشيه نويسي، خط کشي زير جملات، دسته‌ بندي و علامت‌گذاري مي‌شود که بسته به شرايط و نوع مطالعه، مي‌تواند مختلف بوده و حتي براي يک درس، موارد متعددي را شامل شود.بهترین روش خلاصه نویسی

1- علامت گذاری

بهترين فن مطالعه، درگير شدن با مطلب يا به اصطلاح، مطالعه فعال است. علامت‌گذاري، سريع‌ترين روش براي مطالعه فعال است و البته نکات مهم را نيز مشخص مي‌کند.مثلاً، زماني که مطلبي را مطالعه مي‌کنيد، جايي که برايتان سؤال باقي مي‌‌ماند و مطلب را به طور کامل متوجه نمي‌‌شويد، از علامت سؤال (؟) استفاده کنيد و کنار آن مطلب علامت بزنيد.

2- خط کشيدن زير مطالب مهم

يکي از شيوه‌هايي که در خلاصه‌نويسي به کار مي‌رود، خط کشيدن زير مطالب مهم است. معمولاً اين روش در ميان بيشتر دانش‌آموزان و داوطلبان از محبوبيت برخوردار است؛ زيرا هم راحت‌تر از يادداشت‌برداري است و هم داوطلب احساس مي‌کند که مطالب مهم را بدون کمترين تغييري خلاصه کرده است. 

3- حاشيه نويسی

 حاشيه نويسي با هدف انتقال مجموعه‌اي از مطالب مهم و خلاصه شده از متني است که شما مطالعه کرده‌ايد. در حاشيه نويسي مي توانيد کليدي‌ترين جمله هر پاراگراف را استخراج و به زبان خودتان در حاشيه کتاب يا جزوه يادداشت کنيد.

4- دسته بندی

يکي ديگر از روش‌هاي مهم خلاصه‌ نويسي، دسته‌بندي است. روش انجام کار نيز به اين صورت است که بايد مطالب مختلفي را که مي‌توان در يک دسته قرار داد، يک جا نوشت و آنها را دسته‌ بندي کرد؛ به عنوان مثال، مي‌شود شاعران را بر حسب قرن، يا احاديث را بر اساس اشخاص، دسته‌ بندي نمود.

ممکن است که در ابتدا، شما در انجام هر يک از اين روش‌هاي خلاصه نويسي، با مشکل مواجه شويد، اما اگر بخواهيد و اراده کنيد که مطالعه خوبي براي کنکور داشته باشيد، حتماً مي‌توانيد بتدريج، مطالب را به بهترين شکل ممکن خلاصه برداري کنيد. 

2 پاسخ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *