تاثیر دروس عمومی در کنکور

تاثیر دروس عمومی در کنکور

تاثیر دروس عمومی در کنکور

دروس عمومی رتبه ساز هستند و باید آنها را به صورت مخصوص مطالعه کرد.شاید شما فکر کنید که دروس عمومی را باید حفظ کرد ولی از نظر روانشناسی مطالب به صورت طوطی وار به یادگیری شما کمک نمی کند.

دروس عمومی را به صورت مفهومی مطالعه کرد و مطالب را بصورت شهودی سازی به حافظه بلند مدت سپرد.

دروس عمومی را طوری مطالعه کرد که زمانی طراح سؤال شکل سؤال را عوض کرد دانش آموز سردرگم نشود زیرا درس های عمومی شاخه های زیادی دارد که طراح سؤال را تطمیع می کند که ذهن دانش آموز را منحرف کند.تاثیر دروس عمومی در کنکور

نکات مهم:

۱-    به دلیل اینکه بیشتر داوطلبان به دروس اختصاصی، بیشتر اهمیت می‌دهند، حتماً سعی کنید که مطالعه دروس عمومی را در این وقت باقی مانده فراموش نکنید تا نتیجه بهتری کسب کنید.
 
۲-    چون دروس عمومی، حفظی و فرّار هستند، حتماً در زمان نزدیک به آزمون سراسری، آنها را دوباره مطالعه و مرور کنید.
 
۳-    تست زنی در دروس عمومی را به عنوان بخشی از مطالعه خود در برنامه امتحانی‌تان بگنجانید.
 
4-    تعادل منطقی و حساب شده بین مطالعه دروس عمومی و اختصاصی حتماً رعایت شود.
 
5-    در دوره تست زنی، روزانه، یک دفترچه عمومی را از بین کنکورهای پنج سال پیش رشته خود و دیگر گروه‌های آزمایشی انتخاب کنید و در زمان مقرر از خود آزمون بگیرید. تنوع این آزمون‌ها باعث افزایش دید طراحانه شما به تست‌های عمومی شده و می‌توانید با این کار، مرورهای متعددی را هم انجام بدهید
 
6-     مجموع ضرایب عمومی‌ها در تمام گروه‌های آزمایشی یازده است؛ یعنی این دروس، برابر چند درس اختصاصی، تاثیر گذار و مهم هستند؛ پس عمومی‌ها را جدی بگیرید و خوب دریابید.
 

 

یک پاسخ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *