جلسه مهندس کاکاوند با مشاوران برتر

جلسه مهندس کاکاوند با مشاوران برتر

جلسه مهندس کاکاوند با مشاوران برتر

طی جلسه ای که در روز چهارشنبه مهندس کاکاوند با رتبه برتر های کنکور سال 1401 داشتند در جهت رشد و ارتقاء این افراد برای تربیت مشاوران برجسته می باشد و با ارائه توضیحاتی در این زمینه سعی در راه اندازی و فعالسازی دانشجویان داشتند که در پایین به آن می پردازیم:

راه کارهای مشاوره ای

جریان قرار دادن والدین و آگاه سازی دانش آموزان
‌ دوری از نا امیدی
‌ کمک دانش آموز
‌ افزایش درصد کیفیت نسبت به کمیت (هرچه سخت تر یاد بگیریم سخت تر فراموش می کنیم)
‌ مرحله به مرحله بخوانند به نوعی بقچه بندی نکنند تا در ذهن آرام آرام رسوب کند
‌ اشتباهات خود را در هر آزمون بنویسند

سوالات اشنا: منطق سوالات آشنا این است که دانش آموز متوجه می شود روش مطالعاتی درست بوده یا نه اگر تفاوت زیادی بین درصد سوالات آشنا و درصد سوالات طراحی شده باشد روش مطالعه دانش آموزی اشکال دارد.
زوج درس ها: در آزمون فقط برای یک زوج درس تاین داده شده است دانش آموز باید برنامه‌ریزی بکند اول دهم را بخواند یا اول یازدهم.
پیمانه ها: وقتی متناسب با پیمانه ها درس بخوانیم متوجه می شویم کدام مطلب را باید بیشتر بخوانیم و زمان بیشتری برایش بگذاریم

سکوی مقایسه: دانش آموز باید سکوی مقایسه ها را بشناسد برای مثال اول تابستان یک سکوی مقایسه و در آخر تابستان مقایسه دوم در برنامه راهبردی قرار دارد دانش آموز متوجه شود در این بازه زمانی چگونه مطالعه کرده و روش های خود را ارزیابی کند.
ایستگاه جبرانی: اگر دانش آموز به هر دلیلی از برنامه راهبردی جا بماند در ایستگاه جبرانی میتواند نواقص خود را برطرف کند. (پشتیبان وظیفه دارد اصلاحیه برنامه راهبردی را به دانش آموز اطلاع رسانی کند)

دانش آموز بین تدریس معلم و برنامه کانون کدام را انتخاب کنم؟مدرسه دانش آموز آشفته نشود
تبصره اگر دانش آموز کلاس می رود اولویت باید کلاس باشد .

وظایف پشتیبان ها در این بازه زمانی

شناسایی داوطلبینی که به کلاس نیازمندند و شرکت دانش آموزان در جلسات معارفه دانش آموزان واجد شرایط برای شرکت در کلاس ها دانش آموزان تراز های زیر ۶۰۰۰ میباشند
پشتیبان باید بردی معرفی آموزش بدهد تا به کانون ارائه کند با این معرفی نامه دانش آموز تا دو هفته می تواند در کلاسهای کانون به صورت رایگان شرکت کنند به دانش آموز گفته می شود کلاس ها را شرکت می کنیم و بعد از آن نظرت را با من در میان میگذاریم و بعد تصمیم میگیری دانش آموزانی که از طرف پشتیبان معرفی می‌شوند تخفیف هم خواهد گرفت.

دعوت به جلسه مشاوره پنجشنبه هفته غیرآزمونی آینده
کد پسران ساعت ۴ الی ۶
کد دختران ۶ الی ۸

عنوان جلسه

چقدر در دانش آموزان مشاوره ما پیشرفت داشته اند بچه ها مشکل مالی برای انتخاب ما ندارند بلکه ما را قبول ندارند.
با حضور اولیا باید برگزار شود به پشتیبان ها رنگ داده میشود
رنگ متفاوتی برای حضور دانش آموز به تنهایی و یا با یک علیا و یا دواولیا داده می شود.
آمار میانگین تراز کل دانش آموزان هر پشتیبان
و میانگین تراز دانش آموزان مشاوری در جلسه بیان می شود.

 • ویژگی های برنامه درسی که پشتیبان به دانش آموز می دهد:
  – ظاهر مناسب
  – توجه به برنامه راهبردی
  – زوج درس ها مشخص باشند
  – توجه به نمودار پیشروی و چند از ده
  – آزاد بودن تعداد تست

حتما بخوانید: جزئیات کنکور 1402


 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *