دوران جمع‌ بندی نزدیک است!

دوران جمع‌ بندی نزدیک است!

دوران جمع‌ بندی نزدیک است!
کنکور با امتحانات مدرسه تفاوت دارد. لازم نیست تا شب آخر قبل از کنکور کتاب و جزوه به دست وقت‌تان را صرف درس خواندن کنید، بلکه در یک الی دو روز پایانی و نزدیک به کنکور تنها کار شما باید تسلط روی حفظ آرامش ذهنی‌تان باشد تا روز کنکور بدون هیچ استرسی مانند تمام امتحانات زمان مدرسه این امتحان سرنوشت‌ساز را پشت سر بگذارید:دوران جمع‌ بندی نزدیک است!
1-    به جای مطالعه مطالب جدید، روی مطالب خوانده شده تمرکز می‌کنیم؛
2-    مطالبی را که نیاز به تکرار و مرور دارند، از مباحثی که کمتر به این کار نیاز دارند، تفکیک نموده و تعداد و مقدار مرورها را نسبت به نیاز خود مشخص می‌کنیم؛
3-     روی اشکالات خود در هر درس تمرکز کرده و به طور موضوعی آنها را برطرف می‌کنیم؛
4-     مطالعه ما انتخابی می‌شود؛ به این معنی که مطالعه مطالب را بر اساس اهمیت آنها در سؤالات کنکور و ضعف درسی خود، اولویت‌بندی می‌کنیم؛
5-     روی تنظیم وقت و سرعت عمل در جلسه آزمون سراسری (اجرای تست‌های سرعتی) تمرین و تمرکز می‌کنیم؛
6-     مرور جامع همه دروسی که قبلاً مطالعه شده مهم است؛
7-    سراغ یادگیری مطالب جدید نروید، بلکه مطالب یاد گرفته شده را طوری تمرین کنید که برایتان کاربردی شده و تبدیل به مهارت شود؛
8-    کلاس‌های یادگیری تعطیل شوند (جلسات تست جزو این مورد نیست)؛
9-    ساعات درس خواندن خود را افزایش ندهید، بلکه اگر ممکن بود، حتی مقداری از آن ساعات را کم کنید؛
10-  فقط منابع و جزواتی را که خواند‌ه‌اید دوره کنید و از منبع جدید استفاده نکنید؛
11-  مرور دروس، نه خیلی ریز و وسواسی و نه خیلی سرسری باشد؛
12- ساعت خوابیدن و بیدار شدن را مطابق کنکور (شب  تا صبح) تنظیم کنید.
دوران جمع‌ بندی نزدیک است!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *