شیوه های صحیح تست زنی در کنکور

شیوه های صحیح تست زنی در کنکور

شیوه های صحیح تست زنی در کنکور

 1. هر داوطلب دارای نقاط قوت و ضعف در دروس متفاوت است. آن ها را در نظر گرفته و بسته به توانایی خود تصمیم بگیرید. که چه تعداد سوال را می توانید پاسخ دهید.
 2. جهت پاسخ دهی به مجموعه سوالات هر درس ، برای خود زمانی در نظر بگیرید.
 3. سوالات را به صورت روزنامه وار مطالعه کرده و اگر جزو سوالات آسان بود آن را پاسخ دهید.
 4. در کنار سوالاتی که به هیچ وجه جوابشان را نمی دانید ، علامت منها (-) قرار دهید.
 5. سوالاتی که به نظر وقت گیر و دشوار بوده و یا بین دو گزینه شک دارید. را با علامت به علاوه (+) یا ضربدر (×) مشخص نمایید.
 6. در پایان هر درس اگر از مدت زمانی که برای آن در نظر داشتید. باقی ماند به سراغ سوالات مشکوک و وقت گیر آن بروید.
 7. پس از پاسخ دهی به تمام سوالات ، اگر تمام تکنیک های بالا را رعایت کرده باشید. باید دارای وقت اضافه باشید. در این زمان به سراغ دروس با ضرایب بالاتر و مباحثی که جزو نقاط قوت شما می باشند ، رجوع کرده. و به پاسخ گویی سوالاتی بپردازید که اطمینان بیشتری از درست بودن جواب خود داشته باشید.
 8. مسلما در آزمون سوالاتی وجود دارند که بسیار سخت و پیچیده باشند. درصورت مواجهه با آن ها دچار اضطراب نشوید و کاسه چه کنم به دست نگیرید! آن را علامت زده و از آن گذر کنید.
 9. سوالات را به ترتیب دفترچه پاسخ دهید و از نگاه کردن به سوالات بعدی خودداری کنید. زیرا با این کار تنها استرس خود را زیاد می کنید.
 10. سعی کنید سوالات هر درس را زودتر از زمان مشخص شده آن ، پاسخ دهید.
 11. سوالات را کامل و به دقت مطالعه کرده و پس از اطمینان از جواب خود. آن را در پاسخ نامه وارد کنید. در عین حال سعی کنید از سرعت عمل خوبی برخودار باشید.
 12. اگر احساس کردید که با کمبود وقت مواجه هستید. به سراغ سوالات با ضریب بالاتر رفته و به پاسخ دهی آن ها بپردازید.
 13. به افعالی که در سوالات و گزینه ها به کار برده می شوند بسیار دقت کنید. (درست است و نادرست است ، بود و نبود ، می باشد و نمی باشد و …)
 14. در ابتدای آزمون امکان دارد دچار دست پاچگی شوید. تجربه ثابت کرده است که هر چه استرس و عجله بیشتری داشته باشید ، پاسخ های غلط بیشتری نیز خواهید داشت. بنابراین خونسردی خود را حفظ کرده و با آرامش تمام به پاسخ گویی سوالات بپردازید.
 15. در عین سرعت عمل به خرج دادن در پاسخ به سوالات ، به سوالات و گزینه های آن دقت داشته باشید.
 16. گزینه ها را به دقت بخوانید و بر روی گزینه هایی که از اشتباه بودن آن ها اطمینان دارید خط بکشید.
 17. در سوالات ریاضی و دروسی که با اعداد سروکار دارند. دقت داشته باشید که جواب آخر را با شماره گزینه ، اشتباه نگیرید. به عنوان مثال پاسخ را 3 به دست آورده اید. که در گزینه 4 است اما به اشتباه گزینه 3 را انتخاب می کنید. درحالی که گزینه 4 پاسخ درست سوال است.
 18. از گزینه های طولانی نهراسید ، ممکن است همان ها پاسخ سوال باشند.
 19. از سوالات طولانی واهمه نداشته باشید ، گاهی آسان ترین سوال ها هستند.
 20. به هنگام وارد کردن پاسخ تست در پاسخ نامه ، به شماره سوال دقت کنید.
 21. بسیاری از داوطلبان به تمام سوالات آزمون پاسخ داده. و سپس جواب همه آن ها را به یک مرتبه وارد پاسخ نامه می کنند. این عمل ، بسیار غلط و حتی خطرناک است! ممکن است پس از اتمام پاسخ دهی با کمبود وقت مواجه شده. و مهلتی برای وارد کردن پاسخ هایتان نداشته باشید. فاجعه بار تر از آن ، امکان اشتباه وارد کردن گزینه ها است. وارد کردن حتی یک گزینه اشتباه می تواند موجب اشتباه تمام سوالات بعدی گردد.

شیوه های صحیح تست زنی در کنکور

2 پاسخ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *