5 وبینار آنلاین (همراه با هدیه)

وبینار روش مطالعه و برنامه ریزی: 15 اسفند 1400

وبینار شخصیت شناسی: 20 اسفند 1400

وبینار IPL ویژه سال تحویل: 1 فروردین 1401

وبینار مهندسی آزمون جامع: 6 فروردین 1401

وبینار مقابله با اهمال کاری: 8 فروردین 1401

وبینار کمالگرایی منفی(هدیه): 12 فروردین 1401

  1. بعد از وبینار روش مطالعه و برنامه ریزی فرم خوداظهاری را پر می کنید.
  2. تماس تلفنی 30 دقیقه ای با مشاوران دپارتمان جهت پرسش و پاسخ
  3. فاز اول برنامه از 27 اسفند تا 7 فروردین را دریافت می کنید.
  4. 7 فروردین تماس تلفنی توسط مشاورین جهت تحلیل کارنامه صورت می گیرد.
  5. فاز دوم برنامه تا 12 فروردین دریافت می کنید.
  6. بعد از وبینار کمال گرایی منفی با شما تماس گرفته می شود و فاز سوم برنامه تا 20 فروردین را دریافت می کنید.

برنامه ریزی شخصی

بازرسی روزانه

  1. هر روز تماس تلفنی با پشتیبانان جهت ارزیابی عملکرد(نیم روز) دارید.
  2. هر شب گزارش کار خود را به پشتیبان ارسال می کنید.
  3. در طول دوران مشاوره می توانید شخصا سوالات خود را از مهندس کاکاوند در تلگرام بپرسید.

رشته تجربی، ریاضی و انسانی:

ریاضی: 1 جلسه

فیزیک: 1 جلسه

شیمی: 1 جلسه

زیست: 1 جلسه

ادبیات: 1 جلسه

زبان: 1 جلسه

عربی: 1 جلسه

دینی: 1 جلسه

ریاضی انسانی: 1 جلسه

فلسفه: 1 جلسه

کلاس رفع اشکال با اساتید

دوره آموزشی مگامموری

شما 5 درس در صورتی که تا هر وقت بخواهید در پنل کاربری شما قرار دارد.

این همایش در 2 فایل ویدیویی در پنل کاربری شما قرار دارد و تا همیشه قابل استفاده می باشد.

همایش انگیزشی - آموزشی

مشاوره دوران طلایی

نام و نام خانوادگی:
قیمت: