معجزه باور در قبولی کنکور

معجزه باور در قبولی کنکور

نقش باور در کنار تلاش بسیار اهمیت دارد. معجزه باور در قبولی کنکور در واقع همین  است. شاید دلیل اینکه برخی از افراد زمان کمتری نسبت به خیلی ها برای درس خواندن می گذارند اما نتیجه بهتری می گیرند، همین باور است. ببینید، هیچ بی عدالتی در کار خدای بزرگ رخ نخواهد داد. خدا حاصلی از مجموعه ی تلاش ها و تصمیمات و افکار ما را به ما می دهد. پس اگر در هنگام درس خواندن بر ذهن خودتان کار کنید خواهید دید که نتیجه بسیار ارزنده تری نسبت به زمانی که با حس بد در حال زیاد درس خواندن هستید خواهید گرفت.

در استفاده از معجزه باور در قبولی کنکور شما باید :
  • باور داشته باشید که توامندی کافی برای موفقیت در کنکور را دارید. 
  • باور داشته باشید که خدای عادل نتیجه زحمات شما را خواهد داد. این وعده ی خداست که هیچ تلاشی را ضایع نخواهد کرد. این تفاوت ماست با کسانی که دیدگاه دینی ندارند. شاید افرادی غیر مذهبی معتقد باشن که کائنات نتیجه تلاش ها و البته آرزو های ما را به ما اعطا می کند اما اگر ما با دیدگاه خودمان این مفهموم را از فیلتر اسلام رد کنیم با استناد به احادیث و آیات می توانیم اطمینان حاصل کنیم خداوند علاقه ی بسیار بسیار بسیار زیادی دارد به اینکه ما در زندگی موفق وشاد باشیم.

چگونه باورهای قدرتمند کننده را در خود بسازیم؟

باورهای قدرتمند کننده را می توان از چند طریق در خودمان پرورش بدهیم.ولی باید این را یادمان باشد که باورهای محدود کننده یک شبه در ما ایجاد نشده اند که حالا باورهای قدرتمند کننده بخواهد یک شبه در ذهن ما ساخته بشوند و باید همیشه تکرار شوند تا نتایج به صورت دائمی باشند.

الگو:

الگو هایی در جهان هستند که ما می توانیم باورهای قدرتمند کننده را در آنها پیدا کنیم و آن را تایید کنیم.مثلا نفر اول کنکور ریاضی سال ۹۶ را پیدا کنید و مصاحبه های آن را بخوانید و باورهای  آن را در مورد کنکور در آن مصاحبه پیدا کنید . باورها و خود او را به عنوان یک الگوی موفق تحسین کنید و باورهای قدرتمند کننده آن را در خود تایید کنید تا جزئی از وجود شما شود.مثلا باور توانستن،وقتی او توانسته پس من هم می توانم،اگر یک نفر در جهان توانسته کاری را انجام دهد،شما هم می توانید.

گوش دادن به عبارات تاکیدی:

گوش دادن به عبارات تاکیدی نقش مهمی را در ساختن باورهای قدرتمند کننده بازی می کند.شما می توانید عبارات تاکیدی مثبت را با صدای خودتان ضبط کنید و در طول روز آن را بارها و بارها گوش کنید،حتی موقع خواب.این روش ،اصلی ترین روش برای ساختن باورهای خوب است.

• می توانید یک فایل صوتی همراه با چهار باور قوی در زمینه موفقیت در کنکور با یک موسیقی انگیزشی ضبط کنید و در طول دوره کنکور و یا در دوره مدرسه گوش کنید.

 

2 پاسخ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *