نقش انگیزه در موفقیت کنکور

نقش انگیزه در موفقیت کنکور

موفقیت در کنکور و به طور کلی موفقیت در همه مراحل تحصیل نیازمند تلاش و خوب درس خواندن است اما باید بدانید که مهم تر از همه چیز داشتن هدف و انگیزه برای رسیدن به آن است . انگیزه موتور محرک شما در انام دادن هر کار است . با داشتن انگیزه میتوانید به همه رویاهایتان جامه عمل بپوشانید و به همه آرزوهایتان برسید .

انگیزه

برای موفقیت در کنکور برای خودتان به صورت جدی هدف تعیین کنید و با انگیزه ای وافر برای رسیدن به هدفتان تلاش کنید . موفقیت ثمره تلاش و داشتن انگیزه و هدف است.

دست و دلم به درس خواندن نمی رود و هرچه میخواهم خودم را متقاعد کنم که باید درس بخوانم نمیتوانم . این جمله را ممکن است که شمار قابل ملاحظه ای از داوطلبان در طی دوره آمادگی برای کنکور بگویند. نداشتن انگیزه ممکن است که از همان ابتدا، یک داوطلب را از مطالعه بازدارد یا در طی دوران آمادگی، به دلایل مختلفی برای وی پیش آید و او را از ادامه مسیر ناامید سازد.

نقش انگیزه در موفقیت کنکور

مهم ترین کارها برای ایجاد انگیزه

هدف داشته باشید

هر رفتاری که انسان انجام می دهد، ناشی از تعامل سه عنصر هدف، انگیزه و نیاز است. چرا وقتی ما تشنه می شویم، سراسیمه به هر طرفی می رویم، تا آب به دست آوریم و رفع عطش کنیم؟ زیرا نیاز به آب داریم و کمبود آب در بدن ما، ایجاد انگیزه می کند و در نتیجه، برای رسیدن به هدف، یعنی آب، همه سعی و تلاش خود را به کار می گیریم.

اگر شما می خواهید که انگیزه مطالعه کردن بیشتری پیدا کنید، در مرحله اول باید هدف خود را مشخص کنید. وقتی مشخص شد که شما چه هدفی دارید، طبعاً برای رسیدن به آن هدف، احساس می کنید که نیازمند چیزهایی هستید که از طریق مطالعه و درس خواندن به دست می آیند و در نتیجه، برای دستیابی به آن چیزها، برنامه ریزی و سپس بر اساس آن برنامه، عمل می کنید.

پس برای این که انگیزه کافی برای درس خواندن پیدا کنید به این فکر کنید که برای چه مطالعه می کنید. به آینده ای روشن بیندیشید که باید با دستان خود رقم بزنید و اکنون ابزار شما داوطلب عزیز برای رسیدن به این آینده روشن، درس خواندن است. به این فکر کنید که از خود برای کنکور چه انتظاری دارید و این انتظار، واقعاً در حد توان شما و حتی بسیار کمتر از آن است.

ممکن است که در طول مسیر، بارها ناامید یا دلزده شوید؛ اما با تمام قوا تلاش کنید تا همچنان قوی بمانید و به «اما» و «اگر»ها فکر نکنید و فقط و فقط به «باید»ها فکر کنید و اینکه شما حتماً در راه رسیدن به هدفی که در پیش گرفته اید، موفق خواهید شد؛ پس هر آنچه را که شما را از این راه بازمی دارد، از سر راه خود بردارید و به هیچ سدی اجازه خودنمایی در مقابل خودتان را ندهید و همه سدهای ناامیدی، خستگی، بی حالی و «نمی توانم» ها را نابود کنید و با فکر کردن به هدف، انگیزه گرفته و محکم و قوی قدم در راه بگذارید.

زبان گردانی کنیدنقش انگیزه در موفقیت کنکور 

وقتی شما دوستان متعددی دارید، دوستی را که به شما بیشتر شبیه است، عاطفه و روحیه شما را دارد و به زبان شما سخن می گوید، بیشتر دوست دارید و به حرف هایش بیشتر توجه می کنید، و حتی بیشتر او را به خاطر می سپارید. زبان کتاب، یک زبان عمومی و همگانی است و باید همچنین باشد. این شما هستید که باید پس از مطالعه، کتاب و متن، نمودار و فرمول ها را به زبان خود بیان کنید.

به این کار در اصطلاح، زبان گردانی گفته می شود. زبان گردانی، یکی از اصول مطالعه است. فقط کافی است که برای انجام این کار حوصله به خرج دهید؛ به این ترتیب که پیچیده ترین مطالب علمی را، همین طور که مطالعه می کنید و جلو می روید، به زبان ساده، قابل فهم و بیان خوشایند خودتان برگردانید. از خود مثال بزنید و حتی آن متن را یک بار دیگر به زبان ساده خودتان بنویسید.نقش انگیزه در موفقیت کنکور 

اگر بخواهید عیناً مطالب کتاب را بخوانید و حفظ کنید عملاً نمی توانید یادگیری عمیقی داشته باشید؛ اما اگر با زبان گردانی مطالب را یاد بگیرید، خیلی راحت تر همه مطالب کتاب را بیان خواهید کرد و به خاطر خواهید سپرد.

یک پاسخ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *