یادگیری سریع

یادگیری سریع

سرعت در یادگیری لازمه هماهنگی با شرایط جدید زندگی می باشد که تمامی افراد از این مهارت برخوردار نیستند . در نتیجه می توان گفت برای پیشرفت در زندگی و هماهنگی با تغییرات جدید زندگی لازم است فرد مهارت خود را برای یادگیری سریع مباحث جدید افزایش دهد.

ارتباط ذهنی داشته باشید

شاید تا به حال دیده باشید که اغلب افراد برای سرعت در یادگیری از تکنیک رمز گذاری استفاده می کنند . در واقع با استفاده از این روش فرد می تواند بین چیزهایی که یاد گرفته با مطالب جدید ارتباط ذهنی برقرار کند .

 دانسته های خود را عملی تجربه کنید

افراد تنها با تجربه کردن می توانند سرعت یادگیری خود را افزایش دهند . به طور مثال اگر فردی روزانه چندین مقاله از بورس را مطالعه کند ، موفق نخواهد تا زمانی که خریدن سهام را تجربه کند .

آنچه را که یاد می‌گیرید، به شخص دیگری آموزش دهید

هنگام تدریس مطلب آموخته‌شده به فردی دیگری، حدود ۹۰ درصد آن مطلب در ذهن شما بازیابی و تثبیت می‌شود.

تند خوانی

یک خواننده‌ی معمولی به‌طور متوسط می‌تواند ۲۰۰ تا ۴۰۰ کلمه در دقیقه بخواند. در حالی‌  که یک خواننده‌ی ماهر می‌تواند ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ کلمه در دقیقه می‌خواند. بدون شک مهارت خواندن سریع و مؤثر، برای یادگیری سریع، بسیار با ارزش است.

عادت به مطالعه

برای اینکه یادگیری سریع هم داشته باشیم باید به صورت مداوم مطالعه کنیم یا به بیان دیگر عادت مطالعه را در خود به وجود بیاوریم.

کلی فکر کنید

یکی از روش های خوب یادگیری این است که مطالب را به طور کلی بیاموزیم.

خودتان بیاموزید

در بسیاری از موارد، معلمان همه ی مطالب را در بحث خود مطرح نمی کنند. شما باید بسیاری از مطالب را خود فرابگیرید؛ پس منتظر نباشید همه ی مطالب به شما آموخته شود.

مطالب را تکرار کنید

برای درک کامل مطالب پیچیده باید آنها را مرور کرد. هم چنین مرور دوباره ی مطالب به ما دید عمیق تری در مورد مطلب می دهد. تکرار مفاهیم و تئوری ها با به کارگیری مثال های مختلف، سرعت یادگیری آنها را چند برابر می کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *