۱۰سوال درباره برنامه راهبردی آزمون کانون

۱۰سوال درباره برنامه راهبردی آزمون کانون

۱۰سوال درباره برنامه راهبردی آزمون کانون

۱۰سوال درباره برنامه راهبردی آزمون کانون

 

  1-اهمیت برنامه راهبردی آزمون ها و ویژگی های آن چیست؟

 برنامه راهبردی یکی از مهمترین ابزارهای کانون برای پیشرفت و موفقیت است و مسیر راه را از ابتدا تا پایان نشان می دهد و موجب نظم و برنامه ریزی موثر و هدف گذاری می شود. اگر منطق برنامه را به خوبی بشناسید و بر آن مسلط باشید، از درس خواندن  و شرکت در آزمون ها نتایج بهتری خواهید گرفت.

 مهمترین ویژگی های برنامه راهبردی:

الف) هماهنگی حداکثری با برنامه ی رسمی آموزش و پرورش

ب) امکان جبران برای ناهماهنگی دانش آموز در  ایستگاه های جبرانی ، نیمه پوششی بودن،  شخصی سازی برنامهوجود دارد.

 *توصیه این است که  که در هر بازه ی زمانی از سال طبق برنامه راهبردی  آزمونها پیش بروید.

 ج) مناسب بودن حجم پیشروی در هر آزمون: حجم برنامه در هر آزمون متناسب با پیشرفت مدرسه است پس حجم زیادی به دانش آموز تحمیل نمی شود .

 

2-منطق و اجزای مهم برنامه راهبردی را توضیح دهید؟

برنامه ی راهبردی شامل یک پروژه ی تابستان و هشت پروژه است.

اجزای مهم در برنامه راهبردی عبارتند از:

 • نمودار پیشروی
 • سوالات آشنا
 • زوج درس ها
 • پیمانه ها
 • سکوهای مقایسه ای
 • ایستگاه های جبرانی،
 • مباحث و زیر مباحث است.

حتما مطالعه کنید : آیا غذا روی مغز تاثیر دارد؟


برنامه راهبردی تابستان:

برنامه راهبردی تابستان شامل کل مباحث پایه و حدود 20 الی 25 درصد از مباحث اختصاصی دروس سال تحصیلی جدید است یعنی حدود 50 درصد از مباحث نیم سال اول. برنامه راهبردی تابستان شامل دو بخش اجباری و انتخابی است.

بخش اجباری یا دفترچه مشترک مربوط به مباحث دروس پایه (نگاه به گذشته) است که پاسخ به سوالات آن در هر آزمون اجباری است و در صورت عدم پاسخگویی درصد صفر منظور می شود و روی تراز و رتبه کل نیز تاثیر دارد. بخش انتخابی یا دفترچه غیرمشترک مربوط به مباحث دروس سال جدید( نگاه به آینده ) است.

 می توانید در این قسمت برای تابستان یک یا دو درس را انتخاب کنید و پیش خوانی کنید. فقط برای این درس رتبه و تراز دریافت می کنید و عدم پاسخگویی به درس دیگر در این بخش روی تراز کل تاثیر ندارد.

  نمره و تراز دفترچه مشترک و غیر مشترک جداگانه محاسبه می شود.

برنامه تابستان شامل 7 آزمون برای تمام مقاطع است:

 • آزمون 18 تیر تعیین سطح تابستان– اولین آزمون سکوی مقایسه ای است و از کل مباحث پایه است.
 •  5 آزمون از کل مباحث عمومی و اختصاصی پایه و مباحث مشخص شده سال تحصیلی جدید – در هر  کدام از این آزمون ها یک پنجم پیشروی وجود دارد.

در دروس پایه در هر آزمون فقط پیشروی داریم و نگاه به گذشته نداریم. اما در دروس اختصاصی علاوه بر اینکه در هر آزمون یک پنجم پیشروی دارد،  نگاه به گذشته مباحث آزمون های قبل نیز وجود دارد.

برنامه راهبردی طول سال نیز شامل 8 پروژه میباشد:

 1. پروژه اول: تعیین سطح –  اولین آزمون مهر ماه( آزمون 18 تیر ) کل مباحث پایه
 2. پروژه دوم: آغاز نیمسال اول – 3 آزمون
 3. پروژه سوم: پایان نیمسال دوم – 3 آزمون
 4. پروژه چهارم: آزمون های  ویژه- بین دونیم سال شامل دو آزمون جمع بندی پایه و نیم سال اول – 2 آزمون
 5. پروژه پنجم: شروع نیمسال دوم – 3 آزمون
 6. پروژه ششم: دوران طلایی – 2 آزمون شامل دو آزمون جمع بندی پایه ی دهم و یازدهم و نیم سال اول سال تحصیلی جدید(برای مقاطع دوازدهم،  دوازدهم )
 7. پروژه هفتم: پایان نیمسال دوم – 3 آزمون
 8. پروژه هشتم: دوران جمع بندی – 3 آزمون( پروژه 8 ویژه دوازدهم و کنکوری هاست.)

3-نمودار پیشروی در برنامه راهبردی به چه معناست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

حجم پیشروی در هر آزمون چقدر است ؟

برای هر آزمون دانش آموز چقدر مطالعه می کند ؟

الف) نمودار های پیشروی در برنامه راهبردی در کنار تاریخ آزمونها نوشته شده و یک کادر مستطیلی است که به مربعهای کوچک تقسیم شده است و بودجهبندی سؤالات آزمون و پیشروی در هر مبحث را نشان میدهد، مثلا از هر 10 سوال در هر مبحث چند سوال می آید.

ب) نمودارهای پیشروی به این صورت ها  ممکن هستند : پیشروی، نیمه پوششی، پوششی:  خانه های هر نمودار یا به صورت کمرنگ یا پررنگ یا هر دو رنگ شده پر شده .

خانه های کمرنگ یعنی پوششی یا نیمه پوششی است و نگاه به مباحث ازمون های قبل دارد .

خانه پررنگ یعنی پیشروی جدید و مستقل است.

 در نیمه پوششی یعنی علاوه بر پیشروی جدید(مستقل از آزمون قبل)، نگاه به گذشته نیز وجود دارد و مباحث آزمون قبل نیز مرور می شود که تعداد سوال از 10 تا در هر خانه از نمودار مشخص شده است.

ج) برای هر آزمون نیازی نیست به سراغ همه مباحث آزمون بروید.

4-سوال آشنا ( گواه و شاهد) چیست؟

در کدام درس ها و ازمون ها سوال گواه یا شاهد داریم؟

چگونه از سوالات گواه یا شاهد برای سنجش خود استفاده کنیم؟

در هر آزمون خانه هایی که با رنگ دیگر هایلات و مشخص شده مربوط به سوال های آشنا است. در این آزمون ها، از این درسها 10 سوال آشنا مطرح خواهد شد.

در آزمون های آشنا یا گواه شما به سوال های شناسنامه دار و استاندارد کنکورهای سراسری یا آزمون های قبلی کانون پاسخ می دهید و میزان تسلط خود را با سوال های طراحی شده مقایسه می کنید. در هر آزمون در یک یا دو درس عمومی و اختصاصی سوال آشنا قرار داده می شود که در برنامه با خانه های رنگی مشخص شده است.

  5-زوج درس چیست و از چه زمانی شروع می شود؟ آیا به همه زوج درس ها باید پاسخ دهیم؟

  آیا در هر آزمون می توانیم هر زوج درسی را که خواستیم آزمون دهیم؟

   چه زوج درس هایی برای نیمسال اول انتخاب شوند؟

الف)در برنامهی راهبردی برخی از درسها تحت عنوان زوجدرس هستند که باید آنها را در هر نیمسال تحصیلی انتخاب کنید و در نیمسال بعدی زوجدرس دیگری را مطالعه کنید.

 زوج درس ها از مهر ماه در برنامه قرار دارند و مربوط به دروس پایه می باشد.

ب) وجود زوجدرسها در برنامهی راهبردی سبب میشود تا دانشآموزان با توجه به وضعیت تحصیلی که در این درسها دارند، عملکردی که در تابستان داشتهاند و همینطور توجهی که در تابستان به نگاه به آینده داشتهاند، زوجدرس های متناسب با خود را انتخاب کنند.

ج) برای آنکه بتوانید برنامه کاری خود را به صورت متعادل و متناسب با زمانی که در دست دارید پیش ببرید، سعی کنید تا پایان نیمسال، زوجدرسی را که انتخاب کردهاید تغییر ندهید.

د) توجه کنید فرصت در نظر گرفته شده برای پاسخگويی به سؤالات آزمونها بهگونهای در نظر گرفته شده که تنها برای پاسخ به سؤالات يک درس از زوج درس ها کافی باشد و لذا بعيد به نظر میرسد دانشآموزی براي پاسخگويی به سؤالات هر دو درس فرصت کافی در اختيار داشته باشد و لذا  در صورت پاسخگویی به هر دو درس ناگزیر باید از پاسخگويی به تعدادی از سؤالات هر دو درس صرفنظر کند که نتيجه آن، چيزی جز افت تراز و درصد نخواهد بود.

ه) برای انتخاب زوج درس ها به برنامه مدرسه، وضعیت و برنامه درسی خودتان توجه کنید و با پدر و مادر، مشاور، پشتیبان و دوستان خود گفت گو نمایید.

انتخاب صحیح بسیار مهم است.

 بهتر است انتخاب شما در راستای تطابق با برنامه مدرسه تان باشد.

6-پیمانه چیست؟ و  چه کمکی به تنظیم زمان مطالعه می کنند ؟

الف)پیمانه ها ، ابزاری برای برنامه ریزی و مسلط شدن شما بر برنامه خودتان است و مشخص میکنند کدام درسها و مباحث اهمیت بیشتری دارند. برنامهی راهبردی بر اساس پیمانهها تنظیم شده است  که کمک میکنند بهتر و راحت تر برنامهریزی کنید و بتوانید مدیریت زمان و تعادل در مطالعه و نیز تمرین تست داشته باشید .

ب)پیمانه ها به صورت 20 سوالی و 10 سوالی در کتابهای آبی آمدهاند و اهمیت فصلها را نشان میدهند. در واقع فصلهایی که پیمانههای بیشتری دارند از اهمیت بالاتری برخوردارند و نیاز به صرف زمان بیشتری هم دارند. اگر به طور متناسب برای تمرین، تصحیح و رفع اشکال هر پیمانه 20 سوالی ، نیم ساعت در نظر بگیرید به راحتی می توانید زمان مورد نیاز را برای مطالعه ی روزانه و هفتگی خود تنظیم کنید.

ج)مزیت پیمانهای بودنِ سوالات این است که تعداد پیمانهها در هر مبحث، بر اساس نیاز بهینه شده است و از افراط و تفریط در مطالعه جلوگیری میکند. مثلا اگر در هر آزمون 60 پیمانهی 20 سوالی را تمرین کنیم و برای هر پیمانه زمان را 30 دقیقه در نظر بگیریم، به 30 ساعت در طی دو هفته و 15 ساعت در طی یک هفته نیاز داریم.

7-سکوهای مقایسه ای و هدف از آن ها چیست؟ کدام آزمون های سکوی مقایسه ای هستند؟

سکوهای مقایسه ای قسمت هایی از برنامه است که کل مباحث پایه پرسیده خواهد شد  و می توانید نتایج آزمون خود را مقایسه کنید. آزمون 18 تیر،9 مهر،11 بهمن و 7 تیر سکوهای مقایسه ای دروس پایه هستند که می توانید در این آزمون های سطح دانش خود را مقایسه و ارزیابی نمایید.

 توجه کنید حتما در آزمون های سکوی مقایسه ای حاضر باشید، در غیراینصورت یک سکو مقایسه ای مهم را از دست می دهید.

8-منظور از ایستگاه های جبرانی چیست؟

به نمودار پیشروی و خانه های رنگی کمرنگ و پررنگ آن در برنامه توجه کنید. هر جایی که برنامه نمودار پیشروی از ابتدا پوششی می شود، ایستگاه های جبرانی است. با توجه به حجم برنامه و با توجه به ویژگی های هر دانش آموز احتمال عقب افتادن دانش آموزان از برنامه وجود دارد و ممکن است در برخی درس ها یا بعضی آزمون ها به نتیجه ی دلخواه نرسند، بنابراین در هر پروژ ه در یک آزمون ایستگاه جبرانی در نظر گرفته ایم تا دانش آموزان به راحتی بتوانند عقب ماندگی های گذشته را جبران کنند.

با دقت روی نمودار پیشروی برنامه ی راهبردی ، ایستگاه های جبرانی را به راحتی تشخیص می دهید.

ایستگاه های جبرانی در برنامه راهبردی مشخص شده اند.

9-چگونه از برنامه راهبردی استفاده کنیم؟

برای پیشرفت و موفقیت در پایان تابستان و در پایان سال نیاز به یک برنامه منظم، منسجم دارید و باید ابتدا منطق برنامه را خوب درک کنید.

 به مراحل زیر برای استفاده از برنامه راهبردی و یک برنامه ریزی خوب توجه کنید:

قدم اول : بررسی برنامه ی راهبردی  و درک منطق آن

قدم دوم: به نمودار پیشروی توجه کنید.

قدم سوم:  به برنامه ی هردرس توجه کنید.

قدم چهارم: برنامه راهبردی را شخصی سازی کنید. شخصی سازی برنامه ی راهبردی به دو دلیل ضروری است:

دلیل اول: اگر در مدرسه عقب بودید اول ببینید که آیا تمام برنامه را عقب هستید یا فقط قسمتی از برنامه در مدرسه تدریس نشده است.

سپس تصمیم بگیرید که آیا آن درس را خودتان، خود آموزی وپیش خوانی کنید یا این که در آن آزمون به سوال های تدریس نشده پاسخ ندهید.

 در مورد درس هایی که در مدرسه جلوتر هستید ، تصمیم گیری ساده تر است کافی است آن مباحث را دوره کنید و تعدادی هم تمرین حل کنید.

دلیل دوم: باید برنامه را با نیازهای آموزشی خودتان هم هماهنگ کنید.

ممکن است در یک درس قوی تر و در درس دیگر ضعیف تر باشید و نیاز داشته باشید برای یک درس ، بیشتر و برای درس دیگر کمتر وقت بگذارید.

برنامه ی راهبردی را به دو دلیل شخصی سازی می کنید: برای هماهنگی با برنامه ی مدرسه و برای هماهنگی با نیازهای خودتان.

قدم پنجم: تقویت مهارت های شناختی و فراشناختی در هنگام برنامه ریزی

وقتی برنامه ی راهبردی را شخصی سازی می کنید،سه مهارت سطح بالای شناختی شما تقویت می شود : داوری ، حل مساله ، تصمیم گیری .

قدم ششم: شخصی سازی برنامه راهبردی با گفت و گو و مشورت

برای شخصی سازی برنامه ی راهبردی و برای تنظیم برنامهی شخصی با پدر و مادر،پشتیبان،معلمان و دوستان و خانواده ی خود گفت و گو کنید.

شخصی سازی برنامه ی راهبردی و تنظیم برنامهی شخصی کاری نیست که یک بار برای همیشه انجام شود.

 همیشه به برنامه تان فکر کنید و به تدریح و با آزمون و خطا اشکالات برنامه تان را برطرف کنید و هفته به هفته برنامه تان را بهتر کنید.

  10-با توجه به اینکه ممکن است برخی از قسمت های کتاب درسی تغییر یابد آخر برنامه راهبردی نیز تغییر پیدا می کند؟ از کجا برنامه راهبردی را دریافت کنیم؟

برنامه راهبردی که اکنون به شما داده شده و در سایت کانون قرار دارد نسخه اول است.

  پس از مشخص شدن تغییرات کتاب های درسی و  انتشار کتابهای درسی 1400 ، برنامه نهایی در مهر بارگذاری خواهد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *