images (2)

تیپ شخصیتی INFJ

تیپ شخصیتی INFJ تیپ شخصیتی INFJ تیپ شخصیتی INFJ، یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی است که در شاخص شخصیت‌شناسی مایرز بریگز یا همان تست MBTI معرفی شده است. افراد با تیپ شخصیتی INFJ، که گاهی به آنها "حامی" یا "ایدئال‌گرا" گفته می‌شود، خلاق، آرام و دل‌سوز هستند. ...

شخصیت INFP-A / INFP-T

شخصیت INFP-A / INFP-T

شخصیت INFP-A / INFP-T شخصیت INFP-A / INFP-T تیپ شخصیتی INFP (درون‌گرا، شهودی،‌ احساسی و ادراکی)، عبارت اختصاری ۴حرفی و یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی است که بر اساس شاخص مایرز - بریگز (MBTI) یا همان تست MBTI تعریف شده است. اغلب اوقات، افراد با این تی ...

شخصیتENFJ-A / ENFJ-T

شخصیتENFJ-A / ENFJ-T

شخصیتENFJ-A / ENFJ-T شخصیتENFJ-A / ENFJ-T صفات و ویژگی های کلیدی تیپ شخصیت ENFJ تیپ شخصیتی ENFJ حمایتگر، منظم، مثبت نگر، کمال طلب، صبور و سیاستمدار است. مهربان و مردم دار هستند و روابط اجتماعی با دیگران، ...

تیپ شخصیتی ENFP

تیپ شخصیتی ENFP

تیپ شخصیتی ENFP تیپ شخصیتی ENFP فردی خوشبین، خلاق، کنجکاو، مستقل، پر شور و دارای ایده های جدید هستید. فردی هستید خود انگیخته و دارای اطمینان خاطر بالا. خوشبین بوده و زندگی را مملو از فرصت ها می بینید. زندگی برای شما، یک درام هیجان انگ ...

تیپ شخصیتی INTP

شخصیت ENFP-A / ENFP-T

شخصیت ENFP-A / ENFP-T شخصیت ENFP-A / ENFP-T تیپ شخصیتی ENFP یکی از ۱۶ نوع شخصیت شاخص مایرز - بریگز یا همان تست MBTI است. این تیپ شخصیت اغلب افرادی مشتاق، کاریزماتیک و خلاق توصیف می‌شوند. آنها بسیار جذاب، پرانرژی، مستقل و خلاق هستند و در صورت داشت ...

شخصیت INTJ-A / INTJ-T

شخصیت INTJ-A / INTJ-T

شخصیت INTJ-A / INTJ-T شخصیت INTJ-A / INTJ-T این شخصیت ملقب به "معمار" شده (بنظرم اگر از کلمه برنامه ریز استفاده میشد بهتر بود) که یکی از توانمندترین و کمیاب ترین گونه های شخصیتی رو توی بحث استراتژیک تشکیل میده. به طور کلی INTJ ها 2% جهان رو تشکیل ...

 تیپ شخصیتی INTP

 تیپ شخصیتی INTP

 تیپ شخصیتی INTP  تیپ شخصیتی INTP بر اساس تئوری شخصیت‌شناسی یونگ، MBTI نشان می‌دهد که شخصیت از عملکردهای شناختی متفاوت تشکیل شده‌ است. ترتیب سلسله‌مراتب این کارکردها، همان چیزی است که الگوهای شخصیتی و رفتاری را تعیین می‌کند. کارکرد غالب، عملکردی ...

شخصیت ENTJ-A / ENTJ-T

شخصیت ENTJ-A / ENTJ-T

شخصیت ENTJ-A / ENTJ-T شخصیت ENTJ-A / ENTJ-T تشخیص این افراد بسیار آسان است. کافی است سر بچرخانید و افرادی را ببینید که بدون هیچ چشم داشت و به صورت داوطلبانه مسئولیت کارها را برعهده میگیرند و برای به موفقیت رسیدن برنامه ریزی دقیق می کنند و برای هر ...

شخصیت ENTP-A / ENTP-T

شخصیت ENTP-A / ENTP-T

شخصیت ENTP-A / ENTP-T شخصیت ENTP-A / ENTP-T شخصیت “مجادله‌گر” مسیر ناامن متفکری مستقل را دنبال کنید. ایده‌های خود را در معرض خطر اختلاف نظر قرار دهید. نظرات خود را بیان کنید و از برچسب "احمق بودن" کمتر بترسید تا از ننگ همرنگ شدن با جماعت. و در خ ...

الگوی ذهنی

2 نوع‌ الگوی‌ ذهنی

2 نوع‌ الگوی‌ ذهنی 2 نوع‌ الگوی‌ ذهنی پارادایم یا الگوی‌ذهنی، مجموعه‌ای از عادت‌ها، عقاید و باورهایی است که در ذهن ناخودآگاه شما ثابت شده‌اند. همه این‌ها در کنار هم، یک پارادایم یا الگوی ذهنی را پدید می‌آورند. پس می‌توان گفت پارادایم، یک سیستم کنتر ...