تصویرسازی ذهن چگونه است؟

تصویرسازی ذهن چگونه است؟

تصویرسازی ذهن چگونه است؟ تصویرسازی ذهن چگونه است؟ تصویرسازی ذهنی یک مهارت روانی است که با استفاده آگاهانه از قوه تخیل تصاویر ذهنی آشکاری در مغز ایجاد و بازسازی می کند. افراد می توانند تصویرهای ذهنی را در مورد موضوعات سادهای همچون شکل ها خلق کنند یا ت ...

۱۰سوال درباره برنامه راهبردی آزمون کانون

۱۰سوال درباره برنامه راهبردی آزمون کانون

۱۰سوال درباره برنامه راهبردی آزمون کانون۱۰سوال درباره برنامه راهبردی آزمون کانون   1-اهمیت برنامه راهبردی آزمون ها و ویژگی های آن چیست؟ برنامه راهبردی یکی از مهمترین ابزارهای کانون برای پیشرفت و موفقیت است و مسیر راه ر ...

end-to-end-assessment-supporting-the-student-education-journey

بعد از آزمون ارزیابی را شروع کنید

بعد از آزمون ارزیابی را شروع کنید بعد از آزمون ارزیابی را شروع کنیدارزیابی و تحلیل آزمون گام اول : به سراغ اشتباه هایتان بروید.پس از برگزاری آزمون دو سه ساعت زمان دارید تا کارنامه ی اصلی خود را دریافت کنید . اما کارنامه چند از 10 را زودتر دریافت ...

Untitled-1

کارنامه سبز

کارنامه سبز کارنامه سبز کارنامه سبز درواقع کارنامه نهایی است که پس از شرکت در آزمون کنکور و بعد از مرحله انتخاب رشته به داوطلبان ارائه می‌شود. این کارنامه مناسب افرادی است که حداقل در یکی از انتخاب‌های خود قبول شده‌اند. در کارنامه سبز اطلاعاتی در راب ...

ابر حافظه چیست؟

ابر حافظه چیست؟

ابر حافظه چیست؟ ابر حافظه چیست؟تا به حال فکر کردید چطور کوین ترودو در تمام سخنرانی های خود کاغذ ندارد و تمام مطالبی که می گوید کلمه به کلمه حفظ است؟ می دانید کوین ترودو حافظه تصویری خود را فعال کرده و در این کتاب روش فعال کردن آن را به شما آموزش ...

brain-diet_jpg

آیا غذا روی مغز تاثیر دارد؟

آیا غذا روی مغز تاثیر دارد؟ آیا غذا روی مغز تاثیر دارد؟ در سال‌های اخیر پژوهش‌ها درباره تاثیرات مواد غذایی بر فرآیندهای شناختی و احساسات بسیار زیاد شده است. در پی این پژوهش‌ها اثر تغذیه بر مغز و سیستم عصبی بررسی شده است. این تحقیقات در طول چند سال گذ ...

دانستنی های انتخاب رشته کنکور

دانستنی های انتخاب رشته کنکور

دانستنی های انتخاب رشته کنکور دانستنی های انتخاب رشته کنکور کنکور یکی از سد های مهم زندگی است که شما فارغ از رتبه از این سد عبور می کنید. اما حالا با عبور از این سد پروسه بسیار مهم انتخاب رشته آغاز می شود. پروسه ای که مسیر اصلی آینده شما را مشخص میکن ...

تیپ شخصیتی ISTJ

تیپ شخصیتی ISTJ

رویکردهای شناختی تیپ شخصیتی ISTJ بر اساس تست MBTI، چهار رویکرد شناختی (تفکر، احساس، شهود، حس)،  یک سلسله‌مراتب را شکل می‌دهند که هریک یا به بیرون (برون‌گرا) و یا به درون (درون‌گرا) هدایت می‌شود و ترتیب آنها شخصیت فرد را مشخص می‌کند. رویکرد غالب: در ...

تیپ شخصیتی ISFJ

تیپ شخصیتی ISFJ

تیپ شخصیتی ISFJ شخصیت “مدافع” عشق تنها وقتی قسمت شود رشد می‌کند. تنها با بخشیدن آن به دیگران است که می‌توانید از آن بیشتر بهره داشته باشید.گونه شخصیتی مدافع کاملاً منحصر به فرد است، زیرا بسیاری از کیفیت‌های آن از تعریف صفات فردی‌اش سرپیچی می‌ ...

تیپ شخصیتی ISFP

تیپ شخصیتی ISFP

تیپ شخصیتی ISFP شخصیت “ماجراجو” من در طول روز عوض می‌شوم. وقتی از خواب بیدار می‌شوم یک شخص هستم و وقتی می‌خواهم بخوابم مطمئنم که شخص دیگری شده‌ام.شخصیت ماجراجو هنرمندانی واقعی هستند، اما نه لزوماً به معنای متداول کلمه و اینکه در فضای باز به ن ...