ادبیات

ادبیات فارسی به ادبیاتی گفته می‌شود که به زبان فارسی نوشته شده باشد. تاریخی هزار و صد ساله دارد. شعر فارسی و نثر فارسی دو گونه اصلی در ادب فارسی هستند. برخی کتاب‌های کُهن در موضوعات غیرادبی مانند تاریخ، مناجات و علوم گوناگون نیز دارای ارزش ادبی هستند. و با گذشت زمان در دسته آثار کلاسیک قرار گرفته‌اند.

فارسی ریشه در ادبیات باستانی ایران دارد. که تحت تأثیر متون اوستایی در دوران ساسانی به زبان‌های پارسی میانه و پهلوی اشکانی پدید آمد. فارسی نو نیز پس از اسلام. و با الگوبرداری از ادبیات عربی در نظم و ریشه‌های دبیری و نویسندگی دوران ساسانی که منثور عربی را ایجاد کرده بود. در زمینه نثر متولد شد. شفاهی فارسی نیز به همان سبک باستانی خود ادامه یافت.

فارسی موضوعاتی مانند حماسه و روایات و اساطیر ایرانی و غیر ایرانی. مذهب و عرفان، روایت‌های عاشقانه، فلسفه و اخلاق و نظایر آن را در برمی‌گیرد. برپایه موضوع مورد کاربرد در یک آفریده ادبی فارسی آن را در گستره ادبیات حماسی، غنایی، تعلیمی یا نمایشی قرار میدهند.

فارسی چهره‌های بین‌المللی شناخته شده‌ای دارد که بیشتر آن‌ها شاعران سده‌های میانه هستند. از این میان می‌توان به رودکی، فردوسی، نظامی گنجه‌ای، خیام، سعدی، مولانا و حافظ اشاره کرد. گوته بر این باور است فارسی، یکی از چهار ارکان ادبیات بشر است.

 

مشاهده همه 2 نتیجه