زیست

زیست

زیست‌ شناسی یا بیولوژی از علوم هفت‎‌گانه است که گونه و شیوه ی زندگی جانداران را بررسی می‌کند. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار جان‌داران، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد (افزایش گرایی)، و نیز به بررسی تعامل جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد. (زیست‌شناسی دستگاه‌ها) زیست‌شناسی، شامل موضوعات گسترده‌ای است که دارای تقسیم‌بندی بسیاری از مباحث و رشته‌های مختلف است؛ از جمله مهم‌ترین موضوعات آن، چهار فرع به‌هم‌وابسته است که می‌توان آن‌ها را اساس زیست‌شناسی کهن نامید:

 1. سلول‌ها به عنوان واحد اصلی حیات هستند. (نظریه یاخته)
 2. گونه‌های جدید و صفات موروثی، محصول تکامل هستند.
 3. ژن‌ها واحد اصلی وراثت هستند.
 4. ارگانیسم‌ها محیط داخلی خود را برای حفظ یک وضعیت پایدار و ثابت، حفظ می‌کنند.

رشته‌های اصلی زیست‌شناسی به وسیله مقیاسی که در آن، جاندارانی که پیش‌تر مطالعه شده‌اند، گونه‌های جانداران مورد مطالعه و روش‌های استفاده‌شده در مطالعه آن‌ها، تعریف می‌شود:

 • بیوشیمی، مطالعه شیمی اولیه زندگی
 • زیست‌شناسی مولکولی، مطالعه فعل و انفعالات پیچیده در میان مولکول‌های زیستی
 • گیاه‌شناسی، مطالعه زیست‌شناسی گیاهان
 • زیست‌شناسی سلولی، بررسی واحدهای ساختمانی همه حیات، سلول
 • فیزیولوژی، بررسی عملکردهای فیزیکی و شیمیایی بافت‌ها، اندام‌ها و دستگاه زیستی هر موجود زنده
 • زیست‌شناسی تکاملی، بررسی فرایندهایی که تنوع زیستی را ایجاد می‌کنند
 • بوم‌شناسی بررسی فعل و انفعالات جانداران در محیط خود.

مشاهده همه 2 نتیجه