همایش های انگیزشی استاد کاکاوند

همایش های انگیزشی استاد کاکاوند

آیا شرکت در همایش های جمع بندی کنکور مفید است؟ و بهترین همایش ها کجا برگزار می­شوند؟

و دهمه ساله با نزدیک شدن به ایام کنکور، صحبت از همایش ها و کلاس های نکته و تست به میان می آید. انش آموزان و خانواده های ایشان برای جمع بندی نکاتی که در طول سال تحصیلی خوانده اند. به دنبال شرکت در بهترین همایش های جمع بندی کنکوری هستند.

اولین پرسشی که در این زمینه برای دانش آموزان و خانواده هایشان پیش می آید. آن است که، آیا شرکت در همایش های جمع بندی تاثیری در ارتقای درصد و سواد علمی دانش‌آموزان دارد. و یا صرفاً به عنوان یک کار تبلیغاتی و برای کسب  درآمد برای برخی از موسسات محسوب می شود؟

جمع بندی

اگر حقیقت امر را بخواهید. شرکت در همایش های جمع بندی کنکور اولین تاثیری که از خود بروز می‌دهد. آن است که، در یک بازه زمانی بسیار کوتاه مدت تمام آموخته‌های قبلی شما که به صورت پراکنده و شلخته در ذهنتان قرار دارد. توسط یک استاد حرفه ای کنکور، مرتب سازی می شود. همچنین برخی از نکات و ریزه کاری ها که از مطالعه است. مدت زمان زیادی گذشته و ممکن است فراموش شده باشد. ،مجددا در ذهن شما یادآوری می‌شود .اما فراموش نکنید که شرکت در همایشها از لحاظ علمی خیلی کار زیادی برای شما انجام نخواهد داد. چون فرصت دو روزه همایش ها آنقدر زیاد نیست که از لحاظ علمی بتوان حساب خاصی باز کرد. در واقع کار کرده اصلی همایش ها مرتب سازی ذهن شما و یادآوری سریع تمام نکات می باشد. همچنین چون دانش آموزان در روزهای قبل از کنکور از لحاظ روحی روانی دچار اندکی آشفتگی می‌شوند. و احساس می‌کنند که تمام مطالب را فراموش کرده‌اند. بنابراین ،این همایش ها به شما کمک می‌کند. تا از لحاظ روحی روانی نیز خود را سازماندهی مجدد نمایید. و با مرور نکات قبلی برای مسابقه بزرگ کنکور آماده شوید.

همایش های انگیزشی استاد کاکاوند

نمایش یک نتیجه