صلح جو باشید

صلح جو باشید

گاندی می‌گوید:صلح جو باشید«دلایل بسیاری وجود دارد که من آماده‌ی مرگ باشم، اما حتی یک دلیل برای کشتن کسی ندارم.»صلح‌جو بودن یعنی اینکه حتی در برابر افراد خشن بتوانید با مروت رفتار کنید. حتی افراد تبهکار نیز مستحق مهربانی هستند.صلح جو باشیدهرگ ...