افزایش ساعت مطالعه

افزایش ساعت مطالعه

برای کسب موفقیتی خاص در کنکور، باید از زمان تان به نحو درست استفاده کنید و نوع تلاش تان بیشتر و متفاوت تر باشد که هم کیفیت مطالعه و هم کمیت مطالعه بالایی داشته باشید. افرادی که توانایی درس خواندن نداشته و یا به سرعت انرژی شان تحلیل می رود بهتر است ...