صلح جو باشید

صلح جو باشید

گاندی می‌گوید:صلح جو باشید«دلایل بسیاری وجود دارد که من آماده‌ی مرگ باشم، اما حتی یک دلیل برای کشتن کسی ندارم.»صلح‌جو بودن یعنی اینکه حتی در برابر افراد خشن بتوانید با مروت رفتار کنید. حتی افراد تبهکار نیز مستحق مهربانی هستند.صلح جو باشیدهرگ ...

معجزه باور در قبولی کنکور

معجزه باور در قبولی کنکور

نقش باور در کنار تلاش بسیار اهمیت دارد. معجزه باور در قبولی کنکور در واقع همین  است. شاید دلیل اینکه برخی از افراد زمان کمتری نسبت به خیلی ها برای درس خواندن می گذارند اما نتیجه بهتری می گیرند، همین باور است. ببینید، هیچ بی عدالتی در کار خدای بزرگ رخ ...