تیپ شخصیتی ESFP

تیپ شخصیتی ESFP

تیپ شخصیتی ESFP شخصیت “سرگرم‌کننده” من خودخواه، بی‌حوصله و کمی متزلزل هستم. من مرتکب اشتباه می‌شوم، کنترل خود را از دست می‌دهم و گاهی اوقات نمی‌شود تحملم کرد. اما اگر نتوانید وقتی در بدترین حالت هستم مرا تحمل کنید، قطعاً شایستگی وقتی در بهترین حالت ...