چگونه تمرکز حواس داشته باشیم؟

چگونه تمرکز حواس داشته باشیم؟

چگونه تمرکز حواس داشته باشیم سؤالی است که شاید تابه‌حال به دنبال پاسخ آن نبوده‌اید، اما در ذهنتان چنین سؤالی گذشته است.تمرکز حواس داشتن و یا به عبارتی تمرکز قوی داشتن از الزامات یک ذهن توانمند است. اگر می‌خواهید که یک ذهن آرام داشته باشید و ...

ایجاد روحیه قوی

ایجاد روحیه قوی

افراد موفق و قوی مطمعناً دارای روحیه ی قوی ای هستند.  کسی که روحیه‌ قوی دارد، مصمم، با اراده و پیگیر است. با استفاده از روحیه است که می‌توانیم در زندگی شادی و آرامش و در نهایت موفقیت در زندگی داشته باشیم. اگر فاقد این خصیصه مهم می‌باشید باید به دنبال ...