رشته های شناور

رشته های شناور

رشته های شناوررشته‌ شناور رشته‌ای است که جزو رشته‌ اصلی تحصیلی داوطلب در مقطع کارشناسی نبوده است اما داوطلب می‌تواند بدون در نظرگرفتن مدرک تحصیلی دوره‌ لیسانس، در این کد رشته‌ها در آزمون شرکت کند.هر داوطلب می‌تواند در یک یا دو مجموعه آزمون دهد. د ...