مدیر موفق کیست؟

مدیر موفق کیست؟

مدیر موفق کیست؟یک مدیر موفق بودن کار سختی نیست فقط کافی است رازهایی را بدانید و به آنها عمل کنید. می­­­­‌گوییم هنرمند چون باید با ویژگی­­­­‌ها، مهارت و توانایی و دانشی که دارد به اداره امور مجموعه‌­­­اش بپردازد.یک مدیر موفق، کسی است که:...