MBTI چیست؟

MBTI چیست؟

 کلمه MBTI مخفف عبارت Myers-Briggs Type Indicator است که در فارسی تحت عنوان سنخ‌ نمای مایرز و بریگز (یا به‌سادگی تیپ‌ شناسی MBTI) ترجمه شده است. تاریخچهٔ MBTI  پرسشنامه و نظریه امروزی که به عنوان MBTI مورد استفاده قرار می‌گیرد مدیون تحقیقا ...