سامانه وادانا

سامانه وادانا

سامانه وادانا سامانه آموزش مجازی و واحد الکترونیکی یکپارچه دانشگاه آزاد اسلامی وادانا، به منظور یکپارچه سازی و بهبود سطح کیفی آموزش های غیر حضوری و برخط دانشگاه آزاد راه اندازی شده است. برای ترم تحصیلی جدید سال 99 - 1400 دانشگاه آزاد ، دانشجویان م ...