الگوی ذهنی

2 نوع‌ الگوی‌ ذهنی

2 نوع‌ الگوی‌ ذهنی 2 نوع‌ الگوی‌ ذهنی پارادایم یا الگوی‌ذهنی، مجموعه‌ای از عادت‌ها، عقاید و باورهایی است که در ذهن ناخودآگاه شما ثابت شده‌اند. همه این‌ها در کنار هم، یک پارادایم یا الگوی ذهنی را پدید می‌آورند. پس می‌توان گفت پارادایم، یک سیستم کنتر ...