کنترل استرس کنکور

کنترل استرس کنکور

کنترل استرس کنکور ترس از ناکامی مانعی بر کنترل استرس کنکور: بسیاری از دانش آموزان در دوران طلایی پیش از کنکور دچار فشارهای روانی و عاطفی می شوند، این موضوع باعث می شود به جای تمرکز بر دروس دچار احساس ناکامی و ناامیدی شوند. این افکار با ...