82f723fa9ab4036bc453a0de99294532

چگونه می شود استرس را کنترل کرد؟

چگونه می شود استرس را کنترل کرد؟در زندگی روزمره هر فردی ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که باعث ایجاد استرس و اضطراب گردد. در اینگونه مواقع دانستن برخی از روش‌ها می‌تواند در مبارزه با اضطراب به شما کمک کند.از لحاظ فنی ، اضطراب، دلهره از یک رویداد ...